5

8
10
Yes

5.vietiņa ir aprīkota ar galdu, soliņiem un grilu. Vietiņa paredzēta mazai, draudzīgai, 8/10 cilvēku, kompānijai, taču viesu skaits nav ierobežots.

Uzturēšanās maksa:

Mašīna 4,50 €/d
Motocikls 3 €/d
Kājāmgājējs 1,50 €/d (bērniem līdz 12 g. ieeja bez maksas).

Bejas
Bejas
Bejas