IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Iekšējās kārtības un uzturēšanās noteikumi

Mēs vēlamies, lai, atpūšoties “Bejās”, Jūsu atpūta būtu lieliska, tādēļ aicinām Jūs iepriekš iepazīties ar kempinga iekšējās kārtības un citiem noteikumiem.

REĢISTRĒŠANĀS KEMPINGĀ: 

 • Ierakstīšanās  no plkst. 16:00- 21:30
 • Izrakstīšanās  līdz plkst 13:00

Par papildus samaksu pastāv iespēja arī ierasties kempingā agrāk un aizbraukt vēlāk. Lūdzam par to vienoties reģistrējoties.

ATPŪTAS/PIKNIKA VIETAS:

 • No 11:00 līdz 23:00 (no 1. maija līdz 30. septembrim).

Teritorijas slēgšana un auto kustības ierobežojumi:

Lai nodrošinātu klusumu nakšņotājiem, kā arī viesu drošību, kompleksa teritorija auto kustībai tiek slēgta no plkst. 23:00 līdz 10:00 nākamajā rīta. Iebraukšana kempinga teritorijā, izbraukšana no tās vai jebkāda auto kustība kempinga teritorijā pēc plkst. 23:00 nav atļauta. Viesi, kas vēlas aizbraukt laikā no 23:00 līdz 10:00, savus transportlīdzekļus var laicīgi novietot autostāvvietā pie kompleksa iebrauktuves. Šī stāvvieta netiek slēgta un ir atvērta 24h diennaktī.

Klusā stunda:

No plkst. 23:00 līdz 9:00 visā teritorijā ir klusā stunda, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transportlīdzekļu motorus vai citādi trokšņot) ir stingri aizliegts (šis noteikums neattiecas uz gadījumu, kad klients iznomājis visus kempingus – slēgta pasākuma rīkošanai). Lūdzam cienīt un respektēt citu viesu vēlmi un tiesības uz mierīgu atpūtu un naktsmieru!

Reģistrēšanās noteikumi:

Lai reģistrētos kempingā, viesiem ir jāuzrāda derīgu personu identificējošu dokumentu.

Norēķinu kārtība:

Par pakalpojumiem viesi var norēķināties ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā.

Nomājot visu kempingu un citus pakalpojumus reizē, var tikt noteikta nepieciešamība pēc drošības naudas iemaksas un līguma noslēgšanas.

Naktsmītņu rezervēšanas noteikumi:

Lai veiktu garantēto rezervēšanu, viesim 5 diennakšu laikā kopš rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas ir jāveic iepriekšēju rezervācijas iemaksu 50% apmērā no pakalpojuma pilnas cenas. Rezervācija ir garantēta ar brīdi, kad rezervācijas iemaksa ir saņemta.

Uzmanību: ja rezervācijas iemaksa netiek veikta/saņemta noteiktajā termiņā, „Bejām” ir tiesības izīrēt attiecīgo naktsmītni (vai pakalpojumu) citam klientam.

Teltis kempingā novietot tām paredzētajās vietās, iepriekš saskaņojot to ar administrāciju.

Rezervācijas anulēšanas noteikumi:

Garantētās rezervēšanas gadījumos, ja viesis anulē rezervēšanu vai paredzētajā ierašanās dienā neierodas saņemt pakalpojumu, iemaksātā rezervācijas nauda netiek atmaksāta. Taču izdarīto rezervāciju ir iespējams pārcelt uz vēlāku datumu, par to vienojoties ar „Beju” administrāciju vismaz 14 dienas pirms sākotnējā rezervācijā paredzētās ierašanās dienas.

KEMPINGA NOMA:

Kempinga īres cena iekļauj: PVN, autostāvvietu, gultas veļu, ledusskapja izmantošanu, grilu (nepieciešamības gadījumā arī iesmus), koplietošanas dušu un tualešu izmantošanu, pludmales peldvietu izmantošanu, bērnu rotaļu laukuma izmantošanu.

Kempinga mājiņu izmantošanas noteikumi:

Katrā naktsmītnē drīkst nakšņot tikai tik viesu, cik naktsmītnē ir guļvietu. Par atsevišķu samaksu ir iespējams īrēt papildus guļvietas (izliekamas gultas).

Smēķēšana atpūtas kompleksā:

Kempingā nav atļauts smēķēt nevienā no ēkām: ne naktsmītnēs, ne koplietošanas telpās. Ir atļauts smēķēt uz kempinga lieveņa un brīvdabā, netraucējot citiem atpūtniekiem.

Uzmanību: izsmēķus atļauts mest tikai atkritumu tvertnēs.

Par izsmēķu mešanu zemē vai smēķēšanu telpās var tikt piemērota soda nauda 20 EUR.

Atkritumi:

Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās tvertnēs. Par atkritumu mešanu zemē tiks aprēķināta soda nauda 20 EUR.

Transports:

Kempinga un viesu nama teritorijā aizliegts iebraukt ar smagajām automašīnām un autobusiem. Ar tūristu treileriem atļauts iebraukt kempinga teritorijā tikai tam speciāli paredzētās vietās.

Mājdzīvnieki:

Teritorijā atļauts ievest suņus un kaķus, kas nav agresīvi un neapdraud citus cilvēkus. Reģistrējoties, par līdzi paņemtajiem dzīvniekiem, obligāti jāinformē administrācija. Dzīvniekus jātur pavadā. Saimnieku pienākums ir savākt aiz sava mājdzīvnieka un to pieskatīt nepārtraukti.

Drošības noteikumi:

 • Naktsmītnēs ir aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, lietot personiskos elektriskos sildītājus un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu, tai skaitā sveces.
 • Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās.
 • Aizliegts bojāt atpūtas kompleksa inventāru un ēkas. No naktsmītnēm kategoriski aizliegts iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.
 • Klusā stunda no plkst. 23:00 līdz 9:00, kad trokšņot (atskaņot mūziku, darbināt transportlīdzekļus utt.) ir stingri aizliegts (izņemot gadījumus, kad klients iznomājis visu kempingu pasākuma rīkošanai).
 • Personīgās un klientu drošības un miera labad atpūtas kompleksa teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā. Kompleksa apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.
 • Atpūtas kompleksa teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.
 • Pie ūdenstilpnes nav apsardzes/uzraugu, tādēļ peldoties katrs viesis pats atbild par savu un savu bērnu, uzraugāmo veselību un drošību.
 • Stingri aizliegts zāģēt, cirst vai lauzt kokus, sods 200 EUR.
 • Atpūtas kompleksa personāls nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem personas veselībai, miesai vai mantai, vai par personas nāvi, kas radušies šīs personas nolaidīgas rīcības rezultātā. Katrs apmeklētājs ir atbildīgs par savu personisko mantu (tajā skaitā transportlīdzekļa) uzraudzību un drošību.
 • Atpūtas kompleksa personāls nav atbildīgs par apmeklētāju personīgo mantu nozaudēšanu, zādzību vai bojāšanu, ieskaitot transportlīdzekļa zādzību.
 • Atpūtas kompleksā ir pieejamas bezmaksas tualetes. Nokārtošanās citās vietās atpūtas kompleksa teritorijā ir aizliegta, sods 20 EUR.
 • Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, viesiem ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Maksa par atslēgas nozaudēšanu 10 EUR.
 • Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.

Bojājumi:

Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja esat konstatējuši bojājumus naktsmītnē ierašanās brīdī, lūdzam Jūs nekavējoties par to ziņot administrācijā. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējumu apmēra.

Bērnu uzturēšanās atpūtas kompleksā:

Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties atpūtas kompleksā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā. Bērni līdz 7 gadu vecumam var uzturēties vecāku naktsmītnēs bez maksas. Par bērnu, kas vecāki par 7 gadiem, uzturēšanos tiek ieturēta cenrādī paredzētā samaksa.

Jautājumi, sūdzības, ierosinājumi, informācija:

Ar saviem jautājumiem, sūdzībām un ieteikumiem viesi ir aicināti griezties atpūtas kompleksa uzņemšanā (informācijas centrā) vai zvanot pa tālruni (+371) 26673507. Mēs labprāt Jums palīdzēsim ikviena neskaidra jautājuma risināšanā!